Zarządzanie ryzykiem i procesami

audyty wewnętrzne

W ramach zarządzania każdym przedsiębiorstwem należy prowadzić ustrukturyzowany system monitorowania i system kontroli wewnętrznej w celu wczesnego rozpoznania niebezpiecznych zjawisk, które mogłyby zagrozić istnieniu przedsiębiorstwa lub negatywnie wpłynąć na jego rozwój. Tworzenie systemów wczesnego informowania o ryzyku i przeprowadzanie audytów wewnętrznych koncentrujących się na rozwoju przedsięwzięć to nierzadko trudne wyzwania, których chętnie się podejmujemy.

Jesteśmy dla Ciebie

Podejmujemy się również realizacji audytów wewnętrznych całych projektów lub ich poszczególnych obszarów. Przestrzegamy „Międzynarodowych Zasad Praktyki Zawodowej” IPPF Instytutu Audytorów Wewnętrznych IAA.

W ramach Zarządzania Ryzykiem oraz Procesami i Wewnętrznej Rewizji doradzamy:

  • Jak zoptymalizować istniejące procesy i struktury organizacyjne w przedsiębiorstwach zajmujących się rozwojem projektów lub w odpowiadających im jednostkach organizacyjnych większych korporacji.
  • W zakresie tworzenia procedur i opracowywania dokumentacji (głównie w szybko rozwijających się przedsiębiorstwach zajmujących się rozwojem projektów).
  • W zakresie tworzenia / optymalizacji (własnego lub zleconego) audytu wewnętrznego, zarówno budowa struktury organizacyjnej jak i organizacja procesu, łącznie ze związaną z tym optymalizacją budżetu.
  • Przejmując konkretne rewizyjne przedsięwzięcia.

Zwróć się o indywidualną konsultację

+48 603 631 224

Ewa Mleczko
Nowoczesna 3
02-835 Warszawa
Polska

+48 603 631 224
ewa.mleczko@htcp.berlin