Finance Management

finanse rachunkowość controlling

Finansowa strona realizacji projektów i szacowanie ich rentowności to nasza specjalność. Doradztwo rozpoczynamy od oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia i danych początkowych – po stronie przychodów (w wyniku wieloletniej działalności w zakresie badań rynkowych) i kosztów (we współpracy z liczącymi się na rynku specjalistami).

Optymalizacja i rozwój podstaw obliczeniowych

W zakresie kontroli finansowej optymalizujemy oraz rozwijamy wspólnie z Klientem bazy kosztorysowania / kalkulacyjne dla projektów (w programie Excel lub za pomocą innego specjalistycznego oprogramowania software’owego). Wspólnie z Klientem tworzymy związane z tym procesy i procedury wewnętrzne.

Szczególnie w Polsce:

  • Realizujemy zadania związane z lokalną organizacją spółek celowych (SPV) – zlecamy kontrakty na zewnętrz (np. biurom rachunkowym), a jeśli to konieczne – pomagamy w obsadzaniu wolnych stanowisk pracy itp.
  • Optymalizujemy rachunkowość, controlling i planowanie płynności finansowej we współpracy z międzynarodowymi spółkami macierzystymi. Sprawujemy opiekę merytoryczną i ograniczamy koszty.
  • Zapewniamy sprawozdawczość projektową dostosowaną do wymagań spółki macierzystej.

Zwróć się o indywidualną konsultację

+48 603 631 224

Ewa Mleczko
Nowoczesna 3
02-835 Warszawa
Polska

+48 603 631 224
ewa.mleczko@htcp.berlin